FANDOM


Yislaw Bolszoij był wielkim prorokiem Arcedii. Dzięki niemu Arcedia mogła przejść z nieprzyjaznych Ziem Nordów na tzw. Ziemię Obiecaną

Życiorys Edytuj

Image1

Dokładny życiorys proroka Yislawa nie jest znany. Wiadomo, że urodził się na Ziemiach Nordów i miał 3 żony. Jego Dzieci to:

  • Maslav Bolszoij - najstarszy syn Yislawa. Po śmieci ojca przejął władzę nad Arcedyjczykami
  • Krieslav Bolszoij - syn Bolszoija, który został naczelnym kapłanem Arcedyjczyków
  • Ziemit, Viert i Zygój Bolszoij - synowie Bolszoija urodzeni martwi
  • Grendar Bolszoij - syn Bolszoija, który został wielkim kupcem; został zamordowany przez Krukheimowców
  • Izaslav, Kiort, Gerslav i Munslav Bolszoij - synowie Bolszoija, którzy zginęli podczas Zamachu Krukheimskiego

Po osiedleniu się na Ziemiach Obiecanych zaczął walczyć z tubylcami (Krukheimowcami) oraz rozszerzać Religię Arcedii. Umarł śmiercią naturalną w wieku 45 lat.

Opinia o Yislawie Bolszoij w krajach zagranicznych Edytuj

  • Greenwwer - powszechny szacunek dla Bolszoija. Jest tam jeden Uniwersytet jego imienia
  • Lukania - mało osób w tym kraju słyszało o Bolszoiju
  • Cezaronia - mało osób w tym kraju słyszało o Bolszoiju
  • Myrthana - Kult Bolszoija. Religia Arcedii walczy tam z Wiarą Myrthańską