FANDOM


MG

Arcedia jest krajem znajdującym się w Rexlandzie oraz na 2 wyspach Trójcy Kupieckiej. Na mapie jest ona zaznaczona na zielono. Arcedia nie posiada żadnych kolonii, jedynie prowadzi intensywny handel z Trelis - miastem w Myrthanie.

Historia Edytuj

Początki Arcedii nie są zdane. Prawdopodobnie założyli je przybyli z Ziem Nordów znajdujących się na północ od Greenwwer wikingowie, którzy postanowili założyć państwo na zachód od Greenwwer.

Krótka Historia Arcedii (od przebywania na kontynencie, przez wysłanie do Rexlandu aż do rozpadu Greenwwer):

 1. Przybycie na Ziemie Obiecane (754r.) - Arcedyjczycy wędrują z Ziem Nordów do nowych terenów na południowym-zachodzie. Prorok Arcedii Yislaw Bolszoij nazwał te ziemie ziemiami obiecanymi.
 2. Założenie Greytown (757r.) - Założenie Greytwon przez Arcedyjczyków
 3. Zbudowanie Gontyny na chwałe Dachbora (795r.) - Wybudowanie wielkiej gontyny (świątyni arcedzkiej) oraz sali tronowej dla Yislawa Bolszoija
 4. Podbicie Alandii (821r.) - Arcedia podbija Alandię oraz ją łupi i bierze ludzi w niewolę.
 5. Śmierć Yislawa Bolszoija (832r.) - Umiera wielki prorok Arcedii Yislaw Bolszoij.
 6. Dobicie Alandi (846r.) - Zajęcie Krukheimu - ostatniej alandzkiej ziemii przy granicy arcedzkiej
 7. Najazd południowy (873r.) - Arcedia zajmuje południowe ziemie należące do Krwawych Żmijjj
 8. Lata Potęgi (874-921r.)
 9. Odkrycie Greenwwer (922r.) - Odkrycie przez Arcedię Greenwwer.
 10. Nokaut Alandzki (944r.) - wybuch wojny domowej pomiędzy Alandią, a Arcedią. Wojna domowa zakończyła się białym pokojem. Odtąd Arcedia przestała graniczyć z Greenwwer.
 11. Kryzys Arcedzki (944-994r.) - kryzys gospodarczy i militarny w Arcedii
 12. Wzrost potęgi Arcedii (968r.) - Arcedia wzrasta w siłe zajmując połowe Alandii, a z reszty tworząc zależne księstwo.
 13. Rewolucja w Krukheim (997r.) - Wybuch rewolucji ludowej na terenach dawnej oraz uzależnionej Alandi (wspierane finansowo przez Greenwwer)
 14. Wojna z Krwawymi Żmijami (999r.) - Najazd Krwawych Żmij na Arcedię i Greenwwer)
 15. Pokój czasowy z Krwawymi Żmijami (1000r.) - Za niego Greenwwer zapłaciło tonę złota
 16. I Wojna z Greenwwer (1002r.) - Najazd Greenwwer na Arcedie w celu wsparcia Rewolucji w Krukheim
 17. II Wojna z Greenwwer (1005r.) - Wojna kończąca walki na południu Arcedii
 18. Pokój w Baldram (1018r.) - Kapitulacja władz Arcedii.
 19. Utworzenie Krukheim (1019r.) - Utworzenie w pełni niezależnego Księstwa Krukheim
 20. Zsyłski Rexlandzkie (1025r.) - Zsyłanie przez Greenwwer Arcedyjczyków do Rexlandu (również Alandczyków)
 21. Upadek Krukheim (1072r.) - Samozagłada Krukheim z użyciem Magii, która została przez nich użyta.
 22. Lata Ucisku i Okupacji (1018-1444r.)
 23. Rewolucja Arcedzka (1444r.) - Arcedia przejmuje cały Rexland i bierze go w posiadanie oraz tworzy z niego nową Arcedię.
 24. Odkrycie Myrthany (1533r.) - Udana wyprawa morska na zachodnie wody wraz z Greenwwerczykami
 25. I Wojna z Myrthaną (1588r.) - Podbicie przez Myrthanę całego Rexlandu
 26. Punkt Zwrotny (1600r.) - Rewolucja w Settarif; osłabienie Myrthany
 27. Powstanie Arcedii z kolan (1653r.) - Greenwwer odbiera Myrthanie Arcedię i oddaje władzę nad nią Jekucynowi II oraz zajmuje zachodnią Arcedię.
 28. II Wojna z Myrthaną (1666r.) - Zajęcie Trelis, Kape Dun, Monterę oraz Silden przez Arcedię
 29. Upadek Myrthany (1702r.) - Myrthana kapituluje
 30. Utworzenie Królestwa Myrthany (1710r.) - Utworzono Królestwo Myrthany wraz z Andresem I na czele
 31. III Wojna z Greenwwer (1724r.) - brutalny najazd Greenwwer w Arcedii
 32. Zdrada Wilka (1726r.) - Generał Wolfram I zdradza swój kraj i przechodzi na stronę Greenwwer
 33. Upadek Arcedii (1734r.) - Arcedia kapituluje
 34. Lata Ucisku i Okupacji (1734-1831r.)
 35. II Rewolucja Arcdzka (1831r.) - Arcedia ponownie oswobadza się
 36. Pokój w Gelden (1833r.) - Arcedia staje się niezależnym państwem
 37. Osłabienie Greenwwer | Wzrost potęgi Arcedii (1837r.)

Religia Edytuj

OSOBNY ARTYKUŁ: WIARA NORDÓW